Środki ochrony przed porażeniem

Dawniej instalacje elektryczne wykonywano w układzie TN-C. Jedyną ochroną przed porażeniem było zerowanie (podłączenie części przewodzących dostępnych (np. metalowej obudowy urządzenia) z przewodem ochronnym PE). Dzisiaj głównym środkiem ochrony jest stosowanie osobnego łącza neutralnego orz wyrównawczego – tak zwany układ TN-C-S. Normy określają, że instalacja powinna być trójprzewodowa dla zasilania jednofazowego. W przypadku instalacji pięcioprzewodowej […]